Guru-guru Imam Syafi'i RA - Trimurjo Region
Jika anda ingin menjadi penulis, silahkan klik ini. Load...

Guru-guru Imam Syafi'i RA


Ada yang bertanya siapa saja gurunya Imam Abul Hasan al-Asy'ari sebab yang terkenal hanya al-Jubba'i, ayah tirinya yang merupakan tokoh Muktazilah? Masak Imam ahlussunnah wal Jamaah sanadnya cuma ke ulama Muktazilah?
Dari dulu saya punya rencana menulis tentang ini tapi tidak sempat-sempat. Sekarang pun sebenarnya tidak sempat, hahaha...
Tapi saya beri bocoran singkat saja deh, siapa tahu ada teman-teman aswaja yang mau menulisnya dengan lengkap.

Guru Imam Asy'ari antara lain:

1. Abu Ruwaiq al-Bashri
2. Abu Ali al-Jubba'i
3. Abu Khalifah al-Fadl bin al-Hubab al-Bashri
4. Zakariya bin Yahya as-Saji
5. Muhammad bin Ya'kub al-Muqri
6. Abu Ishaq al-Marwazi
7. Sahl bin Nuh
Semua nama di atas adalah ulama Aswaja, ahli hadis dan ahli fikih kecuali nomer 2. Imam Abul Hasan terpengaruh pemikiran Muktazilah dari al-Jubba'i lalu kemudian bertobat sebagaimana sudah maklum.